Stichting Rumah Baik

Rumah Baik

De Stichting Rumah Baik heeft per 1 januari 2016 haar activiteiten beëindigd.  Het bestuur heeft niet langer de gelegenheid op Bali voldoende aanwezig te zijn om adequaat de betrokkenheid van de Stichting ter plaatse te borgen en vorm te geven.

Dat is spijtig maar we kijken terug op een mooie periode waarin we vanaf 2007 in staat zijn geweest 90 balinese gezinnen een nieuw en goed huis te geven.

Daar zijn we blij mee, en ook met de bereidheid van de stichting Bali Bundar om het project een vervolg te geven onder de naam Rumah Bundar.

Ook onze supervisor op Bali Marijke van de Wiel zal daar bij betrokken blijven.                                                                             

We wensen hen veel succes, veel sponsors, en goede resultaten.

Wij danken iedereen die het werk van de Stichting Rumah Baik de afgelopen jaren mogelijk heeft gemaakt, de sponsors, vrijwilligers, donateurs, particulieren en organisaties in Nederland en op Bali, de metselaars en timmerlieden, Terima Kasih !

Namens het bestuur,

Hans de Jong


PS  Natuurlijk heeft ook de stichting Bali Bundar veel steun nodig :  www.balibundar.org