Stichting Rumah Baik

Bali : eiland van de goden...

Bali heeft de naam (" Eiland van de Goden") een paradijs te zijn op aarde. Voor een deel is dat natuurlijk ook zo. Maar een prachtige natuur en een mooi klimaat nemen niet weg dat een groot deel van de bewoners van Bali in armzalige hutten woont en geen werk heeft. Eén van de armste gebieden van Bali is de noordelijke regio Buleleng. 
Daarom richt Rumah Baik zich op dìt gebied en in het bijzonder, omdat een aantal van de initiatiefnemers speciale banden heeft met dit gebied, op een aantal dorpen oostelijk en westelijk van Singaraja, zoals Bila, Kubutambahan,Bengkala, Dencarik en Temukus.
In heel Buleleng gaat het op lange termijn om de aanpak van enige duizenden woningen.